روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غیبت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غیبت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غیبت
1ـ در خواب اگر از غیبت کسیمتأثر شوید ، به این معناست که برایبه دست آوردن دوستانیهمیشگیتلاش خواهید کرد . .

اگر در خواب از غیبت دوستیخشنود شوید ، نشانة آن است که به زودیاز دست دشمن خلاص خواهید شد

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات