روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غم

محمدبن سیرین گوید: دیدن غم درخواب ، دلیل خرمیاست.

 اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمیاست.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات