روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غنیمت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غنیمت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/content.php on line 390
از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غنیمت

محمدبن سیرین گوید: دیدن غنیمت یافتن، اگر مال کافران است، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود.

 اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند، دلیل است که در آن دیار نعمت ارزان شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات