روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طلسم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طلسم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طلسم 
1ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است که به آرزوهایی که دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید .

اخبار اکاایران

تبلیغات