روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طنزوشوخی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طنزوشوخی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طنزوشوخی
1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانة آن است که با رفتاری نشاط آور و

حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید کرد . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است که از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید شد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می کنند ، نشانة آن است که با شتابزدگی به کسی دل می بندد .

اخبار اکاایران

تبلیغات