روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طاس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طاس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اسstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن اس، لیل ر زنی ود دمتکار ا نیزکی ردسال ود. گر یند اسی اشت، لیل ه زن ادمه ه انه رد، ا نیزکی خرد.p> <p>گر یند اس ز ی ایع د، لیل ه زن ادم ا نیزک ز ی دا ردد.p> <p>براهیم رمانی وید: گر یند اس پر ب اشت خورد، لیل ه ز نیزک رزند ورد. گر یند اس شکست ب ماند، لیل ه نیزک میرد رزند ماند. گر ب ریخت اس ماند، لیل ه نیزک ماند رزند میرد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اس ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هاروجه ست. ول: زنی ادم. وم: نیزک. سوم: رزند. هارم: نفعت.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات