روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طاقچه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طاقچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طاقچه
1ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است .

 2ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است که ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .

تعبیر خواب طاقچه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات