روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طاعون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طاعون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طاعون

1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا کرده است ، علامت آن است که حوادثی مأیوس کننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد کشاند .

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است که با بهترین برنامه ریزی کار خود را از کسادی و ورشکستگی نجات می دهید . 3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است که به مشکلی غیر قابل ادراک دچار خواهید شد .

 دیدن طاعون درخواب ، دلیل جنگ و کارزار است. محمدبن سیرین گوید: دلیل فتنه وبلا است.

اخبار اکاایران

تبلیغات