روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب طهارت - پاکی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب طهارت - پاکی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب طهارت - پاکی
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

جابرمغربی گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

تعبیر خواب طهارت - پاکی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات