روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ضربان قلب - تعبیر خواب

تعبیر خواب ضربان قلب
1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس کنید ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند .

2ـ اگر خواب ببینید نبض کسی را می گیرید ، علامت آن است که برای کسب لذت دارایی خود را فدا می کنید .

تعبیر خواب ضربان قلب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات