روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ضعف - تعبیر خواب

تعبیر خواب ضعف  
اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است که به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می کند . باید سعی کنید شغل خود را تغییر دهید .

2ـ اگر خواب ببینید نبض کسی را می گیرید ، علامت آن است که برای کسب لذت دارایی خود را فدا می کنید .

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات