روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صبر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صبر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صبر

محمدبن سیرین گوید: صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است.

اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات