روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صحرا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صحرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صحرا<br />strong>span><br />حمدبن سیرین وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صحرا یند، لیل رمی اشد ز َِ پادشاه، ه در زرگی صحرا. گر ود ا رصحرائی زرگ سبز ید، لیل ست ه قرب پادشاه ود. گر رعکس ود، لیل ست ا پادشاه الم صحبت گاهدارد.p> <p>گر یند ه صبر اشت ا ورد، لیل ا نین عالمی صحبت ارد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات