روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صحرا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صحرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صحرا

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا. اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.

اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات