روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صعود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صعود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صعود <br />strong>span>صعودp> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>صعود ردنp> <p>ر وهستان : بارزه ردن ا سختیهاp> <p>الا فتن ز ک رخت : خبار هم<br /> p> <pبراهیم رمانی وید: گر یند ه ز صراط گذشت، لیل ه ز لائی زرگ یمن ود. گر یند ه ز صراط ه وزخ فتاد ه لائی فتد. ابرمغربی وید: گر ید ه ز صراط گذشت، لیل ه اه یر زیند عمل صالح ند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن صراط ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: ار است. وم: سختی ار. سوم: ترس یم. هارم: ستم ز َِ پادشاه. پنجم: ناه. شم: فاق ر ل اشتن.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات