روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صلوات فرستادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صلوات فرستادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

صلوات فرستادنمحمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است.

 جابرمغربی گوید: اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، سنت رسول به جای آورده باشد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب صلوات فرستادن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره صلوات

تعبیر خواب صلوات فرستادن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات