روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صوفی شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صوفی شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صوفی دنstrong>span>  <br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ید ه صوفی د ا صوفیان رخانقاه جاور شست، لیل ه ست ز نیا دارد ه ار خرت پردازد.p> <p>گر یند ه ز یان صوفیان یرون فت، لیل ه یل و ه ار ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن صوفی دن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هاروجه ست. ول: ازداشتن ز نیا. وم: ز لق ناره رفتن. سوم: پیوسته ه عبادت شغول ودن. هارم: مع ه سی داشتن.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات