روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب صیقل - جلا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب صیقل - جلا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب صیقل - جلا 

محمدبن سیرین گوید: دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است.

اگر بیند که صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید آید.

تعبیر خواب صیقل - جلا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات