روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شب پره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شب پره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شب پره 
دیدن شب پره، دلیل بر مردم گمراه بود.

اگر بیند شب پره داشت، دلیل که با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب پره از دستش بپرید، دلیل که از صحبت گمراهی جدا گردد.

اخبار اکاایران

تبلیغات