روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شرم - حیا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شرم - حیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شرم - حیا

محمدبن سیرین گوید: شرم داشتن به خواب ، دلیل بر ایمان است.

جابرمغربی گوید: شرم داشتن به خواب از کاری که فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در کاری که خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادی ایمان.

تعبیر خواب شرم - حیا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات