روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شعر گفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شعر گفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شعر گفتن
اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند، دلیل که سخن باطل گوید.

 دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شعر خوانی : مشکلات

تعبیر خواب شعر گفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات