.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب شیرینی ها

1390/02/09

تعبیر خواب شیرینی ها

محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 

تعبیر, خواب, شیرینی, ها, خوابیدن تفسیر خواب خوابها , خوابیدن تفسیر , خواب خوب ,تعبیر خوب , خواب بد دید ,با , تفسیر خواب خوابها رویا , خواب بیند , خواب آکا کاملترین مرجع ,تعبیر خواب خواستگاری آمدن , تفسیر خواب خوابها خواب آکاایران ,تعبیر خواب شیرینی ها

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیاولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرماییدمطالب مرتبط