روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شیطان - ابلیس   
لوک اویتنهاو می گوید :

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیطان خلال دین باشد

 

شیطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب شیطان در خواب , خواب های شیطانی , خواب دیدن شیطان

تبلیغات