روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سبد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سبد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سبد
 اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید.

 یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است که به موفقیت کامل می رسید ، اما اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است

تبلیغات