روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سراب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سراب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سراب

بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم گردید، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند. اگر دید خاک زمین سراب می خورد، دلیل که از علم مال باطل جمع کند، لکن آن مال پایدار نباشد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات