روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرب
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی دید سرب داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را از مال دنیا چیزی دون حاصل شود.

اگر دید سرب می گداخت، دلیل که در زبان مردم افتد به بدی و او را ملامت کنند.

اخبار اکاایران

تبلیغات