روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرایدار - مستخدم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرایدار - مستخدم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرایدار - مستخدم 
1ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .

 

2ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت .

3ـاگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .

اخبار اکاایران

تبلیغات