روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرباز - سربازی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرباز - سربازی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرباز - سربازی
سرباز

1ـ دیدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است که پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترک آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید .

 

2ـ دیدن سرباز زخمی در خواب ، نشانة آن است که بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند .

3ـ اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید ، نشانة آن است که به آرزهای خود دست خواهید یافت .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سرباز - سربازی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مرخصی با برگشتن برادر از سربازی , کجا افتادن سربازی , تعبیر سربازی , خرید سریازی

تعبیر خواب سرباز - سربازی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات