روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سر بریدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سر بریدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سر بریدن  
1ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است .

 

2ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانة تبعید و مرگ است .

اخبار اکاایران

تبلیغات