روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخچه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرخچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرخچه   

بدان که سرخچه زیادتی مال است.

اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال. اگر دید بر تن او سرخچه سرخ و روشن است، دلیل که مال حرام حاصل کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات