روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سر خوردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سر خوردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سر خوردن  
1ـ اگر خواب ببینید از جایی سر می خورید ، نشانة آن است که نامزد شما پیمان شکنی می کند و شما را به دام نومیدی می اندازد .

 

2ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است که وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سر خوردن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب سرسره

تعبیر خواب سر خوردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات