روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سرخی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سرخی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سرخی

بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد.

جابر مغربی گوید: سر او یل و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و دستار. اگر جمله سرخ دید، دلیل که جنگ و فتنه و آشوب و خون ریختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بیداد کند به قدر سرخی جامه ها. اگر این خواب درمسجد یا در صومعه و جای نیک بیند، این جمله کمتر از آن بود که گفتیم.

تعبیر خواب سرخی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات