روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سفیداب - روشور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سفیداب - روشور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سفیداب - روشور

ابراهیم کرمانی گوید: سفیداب به خواب دیدن، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند:

 سفیداب، دلیل گفتگوی بود. اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سفیداب - روشور شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خرید سفید آب خارجی , خرید سفید آب

تعبیر خواب سفیداب - روشور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات