روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیاه سرفه - تعبیر خواب

تعبیر خواب سیاه سرفه  
1ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتلا به سیاه سرفه گشته است ، .

علامت ابتلاء بیماری خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست

تعبیر خواب سیاه سرفه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات