روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوسیس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوسیس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوسیس
سوسیس

1ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانة آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت .

 

2ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن است که خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید داشت
 

اخبار اکاایران

تبلیغات