روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زدو خورد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زدو خورد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زدو خورد 
1ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد .

. که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید . 2ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید

اخبار اکاایران

تبلیغات