روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زائر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زائر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زائر   
1ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت ..

 2ـ اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زائر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زایران امام رضا

تعبیر خواب زائر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات