روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زباله - آشغال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زباله - آشغال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زباله - آشغال
دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .

 اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

اخبار اکاایران

تبلیغات