روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زباله - آشغال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زباله - آشغال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زباله - آشغال
دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .

 اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

تعبیر خواب زباله - آشغال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات