روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زغال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زغال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زغال  

محمدبن سیرین گوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.

 اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد.
دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زغال شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زغال صحیح است یا ذغال , ذغال متور کچل کرده , روشن کردن زغال سنگ , آتش با زغال سنگ , ذغال کچل کرده , ذغال یا زغال , زغال شدن قند , زغال يا ذغال

تعبیر خواب زغال گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات