روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زکات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زکات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زکات<br /><br />strong>span>حمدبن سیرین وید: زکات ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، لیل ود ه الش زیاده ردد. گر یند ه زکات طر ی ارد، لیل ه ماز تسبیح وید ستگاری ابد.p> <pگر ام ارد زود گذارد، گر یمار ست فا ابد، گر شمن ارد ر ی فر ابد. براهیم رمانی وید: گر سی یند ه زکات ال ی اد، ال و رحق ود لارفع ود. ابرمغربی وید: گر سی یند ه زکات ال ی اد، لیل ه الش زیاده ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: زکات ال ادن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر فت جه ست. ول: شارت. وم: یروبرکت. سوم: وشن ود ارهای شکل. هارم: قضای حاجت. پنجم: وشنائی. شم: ز غم رج افتن. فتم: زیادتی ال.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زکات شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انشا درباره زکات , شرایط دادن زکات , زکات فطریفه , خمس و ذکات , زکات چیه

تعبیر خواب زکات گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات