روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زنگار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زنگار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب زنگار

محمدبن سیرین گوید: زنگار درخواب ، غم و اندوه است و خوردن آن، دلیل بر هلاکت کند، فی الجمله دردین زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد.

2ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد

اخبار اکاایران

تبلیغات