روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب راه آهن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب راه آهن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب راه آهن
لوک اویتنهاو می گوید :

راه آهن : تغییرات در زندگی
 
1ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی می کوشد مانع پیشرفت شما در زندگی بشود .

 

1ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت .

2ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما خیانت می کند .

راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی و کارهایی دشوار است .

4ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است که از کارهای دستی ای که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید .

5ـ اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می کند ، علامت آن است که لذتجویی ، زندگی شما را به  ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن زندگی خود به پا خواهید خاست .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب راه آهن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

متروی راه آهن تهران , مترو راه آهن تهران , متروراه آهن تهران , ریل های راه اهن , عکس ریل راه آهن , ریل بر راه آهن , راه آهن تهران , مترو راه اهن , ریل راه آهن

تعبیر خواب راه آهن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات