روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رای دادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رای دادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رای دادن
1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب کسی رأی می دهید ، نشانة آن است که به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید در انتخاباتی شرکت کرده اید و با بی میلی رأی می دهید ، نشانة آن است که احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می شود .

اخبار اکاایران

تبلیغات