روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رباخوار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رباخوار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رباخوار  
1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .

 

2ـ  اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة  گویید آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک میکند.

تعبیر خواب رباخوار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات