روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رباخوار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رباخوار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/content.php on line 390
از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رباخوار  
1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .

 

2ـ  اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة  گویید آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک میکند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات