روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رباخوار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رباخوار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رباخوار  
1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .

 

2ـ  اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة  گویید آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک میکند.

اخبار اکاایران

تبلیغات