روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رفیق - دوست - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رفیق - دوست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رفیق - دوست  
رفیق

1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است که همان فردی که ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، دلالت بر آن دارد که هر کس با شما دمساز شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات