روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روسری

1ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

 

2ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب روسری سبز , تعبیرخواب روسری , دیدن روسری سفید در خواب , تعبیر خواب روسری سفید , دیدن روسری سفید در خواب

تبلیغات