روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خبر - تعبیر خواب

تعبیر خواب خبر

1ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

 

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران