روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خسوف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خسوف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب خسوف   
دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

تعبیر خواب خسوف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات