روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خطر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خطر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/content.php on line 390
از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب خطر  
1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

 

2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خواب ی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .

اخبار اکاایران

تبلیغات