روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خفگی
اگر در خواب احساس خفگی کنید ،

نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خفگی در خواب

تبلیغات