روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خواهر ناتنی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خواهر ناتنی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب خواهر ناتنی
دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .  

تعبیر خواب خواهر ناتنی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات